Centar za projekte, inovacije i poduzetništvo

Centar za projekte, inovacije i poduzetništvo provodi aktivnosti izrade strateških dokumenata, priprema projektne prijedloge za sufinanciranje putem EU fondova i drugih izvora financiranja i provodi projeke Regionalnog centra kompetentnosti.

U području inovacija i poduzetništva, Centar razvija nove projekte u suradnji s dionicima i partnerima te potiče suradnju s trgovačkim društvima, obrtima, privatnim praksama i privatnim zdravstvenim ustanovama.

Centar za projekte, inovacije i poduzetništvo
Voditelj centra:

Alen Stranjik, mag. ing. aeroing.

Ambitio