O nama

Škola za medicinske sestre Mlinarska prva je stručna škola za izobrazbu medicinskih sestara u sjevernoj Hrvatskoj. Njen osnutak potaknut je s ciljem da bude sudionik u razvoju preventivne i socijalne medicine na početku 20. st.

Poticaj za osnutak Škole za sestre pomoćnice dao je 1920. godine dr. Vladimir Čepulić. Podržao ga je i dr. Štampar. Tako je škola utemeljena 1921. godine kao prva škola za sestre u Zagrebu. Prvi direktor bio je sam osnivač, dr. Čepulić, koji je tu dužnost obnašao do 1925. godine.

Od 1923. godine škola djeluje u Mlinarskoj ulici unutar pet drvenih paviljona (baraka) dobivenih od Njemačke nakon prvog svjetskog rata. U njima je organiziran smještaj i nastava za učenice i njihove sestre-nastavnice. Pročulo se o kvaliteti izobrazbe u Školi pa joj je Rockefellerova fondacija, koja je podupirala razvoj zdravstvenih ustanova, godine 1925. darovala novčanu pomoć. Tim su sredstvima izgrađeni zidani objekti koji su i danas u funkciji. Rockefellerova fondacija pomogla je i 1941. pri gradnji zgrade tadašnjeg internata (doma).

Škola je već 1929. godine postala članicom Međunarodne udruge sestara, a 1945. je preimenovana u Školu za medicinske sestre.

1953/54., zahvaljujući dr. Štamparu škola je dobila status Više škole za medicinske sestre i u tom statusu djelovala sve do 1959. godine. Iste godine, sukladno novom zakonu o obrazovanju, ponovno je uključena u srednjoškolski sustav naobrazbe kao četverogodišnja škola, a godine 1959/60. potpala je prvi put u svojoj povijesti pod nadležnost Ministarstva obrazovanja. Godine 1963. i 1976. otpočela je dogradnja novog objekta u kojem se i danas odvija nastava. Stariji objekt ostao je u funkciji doma za one učenice koje su iz udaljenih krajeva.

Od 2010. godine škola se reformira na način koji je odobrila Europska Unija, te je uvedeno petogodišnje školovanje, na način da se u prvim i drugim razredima provodi izobrazba iz općih predmeta, a u trećem, četvrtom i petom razredu izobrazba u struci.

Kao rezultat postignutih uspjeha škole u svim segmentima djelovanja tijekom niza prethodnih godina Škola za medicinske sestre Mlinarska proglašena je 2018. godine Regionalnim centrom kompetentnosti u sektoru zdravstva za područje Grada Zagreba te Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije.

Kao Regionalni centar kompetentnosti škola je širom otvorila vrata velikom broju suradnih ustanova, tvrtki i institucija. U RCK su kao stalne sastavnice uključene sve škole s područja djelovanja Centra, tako da je ukupan broj zdravstvenih srednjih škola uključenih u Centar kompetentnosti čak šest. To su Škola za medicinske sestre Mlinarska, Škola za medicinske sestre Vinogradska, Zdravstveno učilište, Škola za primalje Zagreb, Srednja škola Viktorovac Sisak i Srednja škola Topusko.

Osim škola, u RCK su preko sporazuma o suradnji uključene još i ustanove za obrazovanje odraslih, strukovne komore, klinički bolnički centri, domovi zdravlja, bolnice, poliklinike, zavodi za javno zdravstvo, znanstvene institucije, visokoškolske ustanove, učenički i umirovljenički domovi, organizacije civilnog društva, tvrtke s djelatnostima u području zdravstva i mnogi drugi. Značajnu podršku djelovanju RCK daje i osnivač, Grad Zagreb, bez kojeg njegovo postojanje ne bi bilo moguće.

Škola je za potrebe uspostave Centra kompetentnosti i izgradnje neophodnih prostornih kapaciteta osigurala iz Europskih fondova sredstva u iznosu većem od 10 milijuna eura. Dosadašnjim i budućim razvojem RCK teži se postići međunarodno priznata izvrsnost centra kojom će škola ravnopravno stati uz bok najuspješnijih europskih centara izvrsnosti.

U sklopu Regionalnog centra kompetentnosti Mlinarska razvijeno je i uspostavljeno 8 centara koji pokrivaju sva područja kojima je RCK posvećen, a oni su: Centar za ergonomiju i salutogenzu, Centar za istraživanje i razvoj, Centar za obrazovanje odraslih, Centar za profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere, Centar za projekte, inovacije i poduzetništvo, Centar za smještaj, Centar za e-učenje i Volonterski centar.

Misija RCK Mlinarska je postizanje izvrsnosti cjeloživotnog obrazovanja u području zdravstva kroz modernizaciju strukovnih kurikuluma i infrastrukture, temeljeno na načelima partnerstva i društvene koristi s naglaskom na području ergonomije i salutogeneze, a odgovarajući na potrebe tržišta rada.
Vizija: RCK Mlinarska kao samostalna organizacija visoko razvijene infrastrukture osigurava moderno obrazovanje i uvjete za razvoj ergonomije i salutogeneze uz povećanje društvene koristi i unaprijeđene partnerske odnose.