Centar za ergonomiju i salutogenezu

Centar za ergonomiju i salutogenezu RCK Mlinarska uspostavljen je sa svrhom transfera znanja iz područja ergonomije i željom da se implementacijom ergonomskih načela i pravila u svakodnevni rad smanji obolijevanje medicinskih sestara i drugog zdravstvenog osoblja. Time se povećava kvaliteta života djelatnika u zdravstvenom sustavu, smanjuje se stopa oboljenja vezanih uz rad, kao i broj dana bolovanja i trošak rehabilitacije nakon obolijevanja.

Glavne aktivnost Centra za ergonomiju i salutogenezu su edukacije namijenjene učenicima, nastavnicima, mentorima i djelatnicima u zdravstvu, ali i svim ostalim područjima rada i obrazovanja. Edukacije se provode u obliku seminara i radionica u specijaliziranoj dvorani za ergonomiju, koja je ujedno i sjedište Centra.

Centar prati provedbu ergonomskih istraživanja, dizajne ergonomskih rješenja, inovacije i razvoj ergonomske opreme te teži umrežavanju i razvoju partnerstva s obrazovnim ustanovama i ustanovama zdravstvene i socijalne skrbi.

Centar za ergonomiju i salutogenezu
Voditeljica centra:

Đurđica Stanešić, mag. med. tech.

Zamjenica voditeljice centra:

Tanja Dornik, mag. med. tech.

Mlinarska