Centar za obrazovanje odraslih

Centar za obrazovanje odraslih osigurava potrebne preduvjete za razvoj i unaprjeđenje obrazovanja odraslih u RCK Mlinarska, odnosno sadržajne, materijalne i kadrovske uvjete kojima se želi povećati broj osoba uključenih u obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje. Centar teži postizanju visoke kvalitete takvih oblika obrazovanja i učenja te ostvarivanju potencijala i profesionalnog napredovanja svakog polaznika.

Aktivnosti Centra su: razvijanje modela i poticanje korištenja sustava za učenje na daljinu (e-učenje) i drugih naprednih oblika poučavanja u strukovnom obrazovanju te formalnom i neformalnom obrazovanju odraslih; razvijanje modela priznavanja neformalnog učenja na razini strukovnog obrazovanja u sektoru zdravstva; razvijanje, organiziranje i provođenje programa stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta, suradnika u nastavi, mentora kod poslodavaca i drugih stručnjaka u obrazovanju te zdravstvenih radnika; razvijanje, organiziranje i provođenje programa stručnog osposobljavanja, usavršavanja i cjeloživotnog učenja za potrebe gospodarskih subjekata.

Centar provodi obrazovne aktivnosti u prostorima Centra kompetentnosti, u prostorima naručitelja edukacije (in house) i online.

Centar za obrazovanje odraslih
Voditeljica centra:

Danijela Mikolaš, bacc. radiol. tech.

Ambitio