Centar za profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere

Svrha Centra za profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere RCK Mlinarska jest osmišljavanje i provedba aktivnosti potpore i osnaživanja učenika, odraslih polaznika i zdravstvenih radnika za aktivno traženje posla, siguran ulazak na tržište rada i daljnji razvoj karijere.

Aktivnosti Centra su: informiranje i povezivanje učenika svih škola RCK Mlinarska; istraživanje i analiza dosadašnjih iskustava i potreba učenika u području profesionalnog usmjeravanja; osmišljavanje i provedba aktivnosti za učenike (individualna i grupna karijerna savjetovanja, radionice pisanja životopisa i molbi, priprema za intervjue); organizacija javnih događanja (Dani/večeri karijera, Dani otvorenih vrata, Sajmovi poslodavaca i sl.); praćenje bivših učenika i polaznika te analiza njihove zapošljivosti i akademskog statusa; educiranje školskih voditelja za provedbu planiranih aktivnosti i evaluaciju provedenih programa.

Centar za profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere
Voditelj centra:

Hrvoje Odak, prof. psych.

Zdravstveno učilište